Now showing items 1-2 of 2

  • Tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod 

    Paták, Pavel
    Práce se zabývá návrhem zařízení, na kterém je moţné hrát hru tetris v prostorovém provedení. Jako zobrazovací jednotku vyuţívá 3D LED displej – kvádr, uvnitř kterého jsou umístěny LED diody. Rozebírá moţnosti zapojení s ...
  • Vysílač signálu DRM 

    Paták, Pavel
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací obvodu potrebných pro sestavení vysílace DRM pro krátkovlnná radioamatérská pásma. Je popsán standard DRM a je upozorneno na rozdíly mezi standardem pro rozhlasové vysílání a ...