Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace vysokorychlostního kamerového systému při testování rotujících pryžových dílů 

  Pešek, Jan
  Tato diplomová práce Vás seznámí s vysokorychlostní kamerou Olympus i-SPEED 2 a jejímu využití při testování pryžových dílů. Získané výsledky budou sloužit ve vývoji běhounů pneumatik. Pro představu průběhu zkoušky byla ...
 • Chybové frekvence ložisek 

  Životský, Petr
  Tato práce se zabývá chybovými frekvencemi ložisek, protože ložiska jsou součástí téměř každého rotačního stroje. Pro daný druh ložisek a způsobené vady porovnává vypočtené teoretické chybové frekvence s frekvencemi získanými ...
 • Kalibrace a návrh repase universálního měřícího mikroskopu 

  Vojta, Jaroslav
  Tato práce je zaměřená na laserový měřící systém. Komplexně popisuje jednotlivé složky laserového systému, jeho aplikaci při kalibraci, následné vyhodnocení výsledků a učinění obnovy mikroskopu.
 • Metodika zkoumání rychlých a stochastických mechanických dějů 

  Kolomazník, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rychlými ději, jejich zachycením a následným vyhodnocením. Rychlé děje jsou pořizovány vysokorychlostním kamerovým systémem Olympus i-SPEED 2. Předmětem praktického měření je úsťová rychlost ...
 • Optimalizace procesu montáže 

  Dudarev, Ivan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesu montáže s použitím řešení úlohy o optimálním kombinování součástí stroje pro splnění požadavků zákazníků. Cílem při řešení této úlohy je vytvoření aplikace na využití ...
 • Vysokorychlostní kamerový systém I-Speed 2 a jeho aplikace 

  Pešek, Jan
  Tato bakalářská práce Vás uvede do problematiky vysokorychlostních kamerových systémů a seznámí Vás s možností využití vysokorychlostních kamerových systémů a jejich současnými výrobci. Porovná využitelné parametry. Popíše ...
 • Využití laserinterferometru ML 10 GOLD pro snímání vibrací bezdotykovým způsobem 

  Lajza, Petr
  Diplomová práce se zabývá měřením vibrací. Měření je prováděno laserinterferometrem ML10 GOLD a je bezdotykové. Pro měření je využito různých způsobů a dvou softwarů. Cílem práce je tyto způsoby popsat, provést měření, ...
 • Využití laserinterferometru Renishaw pro měření přímosti a rovinosti 

  Lešanovský, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přímosti a rovinnosti a jeho vyhodnocením. K měření je použit laserinterferometr firmy Renishaw. Cílem této práce je naměřit hodnoty přímosti na pojezdu měřícího mikroskopu, dále ...
 • Zlepšování procesů služeb stravování a ubytování 

  Pavelková, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na zlepšování procesů služeb stravování a ubytování pro organizaci Koleje a menzy VUT v Brně se zaměřením na oblast stravování podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
 • Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) 

  Matulík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem zlepšení efektivity výrobní linky ve firmě DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Uvedené kroky jsou provedeny na základě výrobní filozofie Lean production resp. TPS ...