Now showing items 1-2 of 2

  • Generický online nákupní portál 

    Pataky, Štefan
    Tento dokument popisuje vývoj internetové aplikace, která bude sloužit pro generováni nákupních portálů. Zaobírá se aktuálním stavem podobných aplikací na Českém trhu a jejich možnostmi. Přibližuje technologii .NET Framework, ...
  • Posouzení efektivnosti ubytovacího rezervačního systému a návrh změn 

    Pataky, Štefan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn pro informační systém, především pak v rezervačním systému ubytovaní, za účelem získaní konkurenční výhody. Návrh vychází ze SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních ...