Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizátor rozvrhu zkoušek na FIT 

    Paulík, Miroslav
    Tématem této práce je automatizovaná tvorba rozvrhu zkoušek pro Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zde popsán seznam požadavků (omezení), na které je nutné brát při návrhu rozvrhu ohled. ...
  • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

    Paulík, Miroslav
    Tato práce popisuje vlastnosti stavových gramatik a n-limitovaných stavových gramatik s důrazem na nedeterminismus v analýze takových gramatik. Zejména se zaměřuje na problémy způsobené povolením vymazávacích pravidel a ...