Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Paul, Lukáš
    Diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov spoločnosti ALVAO, s.r.o., pomocou využitia fuzzy logiky. K tomuto hodnoteniu boli využité programy MS Excel a MATLAB, v ktorých budú vytvorené a naprogramované ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Paul, Lukáš
    Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie a návrhy na zlepšenie informačného systému Movex, ktorý používa spoločnosť Branson Ultrasonics, a.s.. Popísané návrhy na z lepšenie vychádzajú z vykonaných analýz. Tieto riešenia ...