Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

    Paulmichl, Roman
    Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
  • Vývoj vznětových motorů Tatra 

    Paulmichl, Roman
    Bakalářská práce se zabývá vývojem vznětových motoru TATRA od jejich vzniku až po současnost. Je zaměřena na konstrukci jednotlivých motorů a rozdílnost konstrukce při jejich vývoji. Podává přehled o vlastní konstrukci ...