Now showing items 1-3 of 3

 • The Colour Sensor for Regulation of Tunable White Luminaires 

  Paus, Anton; Hronec, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The quality of light is very important factor for human well-being. Except of the light intensity also the correlated colour temperature (CCT) of light is important parameter that influences the mood of people and their ...
 • Softwarově definovaný transceiver pro radioamatérský provoz 

  Paus, Anton
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia koncepcie softwarového rádia pre rádioamatérske účely v pásme KV a jej následnej implementácie do vhodne navrhnutého hardwaru. Cieľom je návrh transceiveru schopného pracovať v ...
 • Světelná dekorace s LED diodami 

  Paus, Anton
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať možnosti návrhu a následnej realizácie svetelnej dekorácie s LED diódami. V teoretickej časti práce boli na základe dostupných materiálov o danej problematike diskutované ...