Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní řízení nákladů v podniku 

    Pavelcová Krejčová, Jana
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, ...
  • Návrh na zlepšení způsobu odměňování zaměstnanců firmy Mateja plasty, s.r.o. 

    Pavelcová Krejčová, Jana
    Předmětem bakalářské práce je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v konkrétním podniku s návrhem na jeho zlepšení. První teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů: odměňování, mzda, hodnocení, ...