Now showing items 1-2 of 2

  • Kabina osobního výtahu OTI 630/0,63 

    Střecha, Ladislav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kabiny trakčního invalidního výtahu OTI 630/0,63. Dále pak montážním postupem kabiny, výpočtem rámu podlahy metodou konečných prvků v programu I-DEAS a tvorbou výkresů.
  • Rám kabiny výtahu 

    Caha, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu kabiny osobního výtahu o nosnosti 630kg (8 osob). Rychlost tohoto výtahu je 1ms-1. Součástí je výpočet provedený pomocí metody konečných prvků. Nosná konstrukce ...