Now showing items 1-20 of 20

 • Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system 

  Pech, Ondřej; Pavelek, Milan (EDP Sciences, 2013-04-09)
  The paper deals with the measurement of the capture efficiency of pollutants by the slot reinforced exhaust system situated in two positions over the workbench. The slot reinforced exhaust system, which is known as REEXS, ...
 • Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort 

  Kazkaz, Mohammad
  Teplota vzduchu je nejčastěji používaná k posouzení tepelného stavu vnitřního prostředí. Avšak teplota vzduchu sama o sobě, je v mnoha případech pro toto posouzení nedostatečná. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit ...
 • Determination of needed parameters for measuring temperature fields in air by thermography 

  Pešek, Martin; Pavelek, Milan (EDP Sciences, 2012-04-16)
  The aim of this article is the parameters determination of equipment for measuring temperature fields in air using an infrared camera. This method is based on the visualization of temperature fields in an auxiliary material, ...
 • Interaktivní grafický software pro výpočty stavů vlhkého vzduchu 

  Snášel, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit interaktivní grafický program pro výpočty stavů vlhkého vzduchu a vyznačení těchto stavů v Mollierově i-x diagramu. Za hlavní oblast využití tohoto programu je považován obor klimatizace, proto ...
 • Klimatizace a větrání restauračního provozu 

  Urbanová, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizace restaurace pro 60 osob a klimatizací přilehlé kuchyně. Součástí je krátký úvod do problematiky klimatizace a dispozice objektu. Diplomová práce se skládá z výpočtové a návrhové ...
 • Klimatizace a větrání společenského sálu 

  Potočník, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh a dimenzování zařízení pro klimatizaci společenského sálu a větrání bufetu, šaten a hygienických zařízení. Dílčími cíli této diplomové práce jsou výpočet tepelné zátěže klimatizovaného prostoru, ...
 • Klimatizace hotelové kuchyně 

  Mazáč, Ondřej
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a dimenzovat zařízení pro klimatizaci hotelové kuchyně dle zadaných parametrů. Řešení se zabývá výpočtem množství větracího vzduchu, tepelných ztrát a zisků a psychrometrický výpočet ...
 • Klimatizace kanceláří 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizačního systému pro jedno patro kanceláří již stojící administrativní budovy. Návrh klimatizačního systému vychází ze stanovení větracího vzduchu, stanovených tepelných ztrát, tepelné ...
 • Klimatizace kanceláří v administrativní budově 

  Rieger, Lukáš
  RIEGER, L.: Klimatizace kanceláří v administrativní budově Hlavní náplní této diplomové práce vyhotovené v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-TEP je provedení návrhu klimatizačního systému kanceláří jednoho ...
 • Klimatizace kanceláří v průmyslovém objektu 

  Drexler, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a dimenzování ústředního klimatizačního zařízení pro klimatizaci kanceláří v průmyslovém objektu. Pro klimatizaci bylo vybráno 2.patro kancelářské budovy. Úvod je věnován krátkému vstupu do ...
 • Klimatizace líhně kuřat 

  Petr, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému klimatizačního zařízení pro prostory s líhněmi kuřat. Práce v úvodu krátce přibližuje problematiku klimatizace, představuje dispozice objektu a nastiňuje požadavky na mikroklima ...
 • Měření emisivity vlhkých a suchých povrchů 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je shrnout poznatky o emisivitách vlhkých, namrzlých a suchých povrchů vybraných materiálů, vytvořit podklady pro termovizní měření a diskutovat možnosti využití těchto podkladů v praxi. Teoretická část práce ...
 • Měření rychlostního pole v proudu vzduchu z velkoplošné vyústky 

  Uhlář, Václav
  Diplomová práce se zabývá měřením proudu vzduchu z velkoplošné vyústky. Práce se skládá z několika částí. První část obsahuje měření sacích rychlostí (objemových toků) jednotlivých ventilátorů osazených v zařízení s ...
 • Větrání a teplovzdušné vytápění autoservisu 

  Bašta, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem větrání a teplovzdušného vytápění autoservisu. V úvodu práce je seznámení s touto problematikou a popis dispozice objektu. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh větrání ...
 • Vliv polohy zesíleného štěrbinového sacího nástavce nad pracovním stolem na účinnost odsávání 

  Winkler, Martin
  Práce si klade za cíl výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému v kombinaci s pracovním stolem. Tím bylo měření účinnosti odsávání před sacím nástavcem v různých výškách pracovního stolu při čtyřech hybnostních ...
 • Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění 

  Richter, Jan
  Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování takových dat se liší ...
 • Vývoj metody vizualizace a měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize 

  Pešek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti měření teplotních polí ve vzduchu a popis vyvinuté měřicí metody. Dále jsou uvedeny počátky termovizního ...
 • Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti 

  Tuhovčák, Ján
  Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je možné využiť simulačné ...
 • Výzkum efektivních způsobů odsávání 

  Pech, Ondřej
  Při výrobních technologiích jsou často generovány a uvolňovány různé plynné látky, které jsou mnohdy zdraví škodlivé. Do pracovního prostředí se těchto látek tedy musí dostávat co nejmenší množství. Nejvyšší účinnost ...
 • Výzkum účinnosti zesíleného odsávacího systému v kombinaci s pracovním stolem 

  Pavlas, David
  Předložená diplomová práce se zabývá stanovením účinnnosti odsávání vznikající škodliviny zachycené pomocí zesíleného štěrbinového odsávacího systému v sestavení s pracovním stolem pomocí metody stopového plynu. V diplomové ...