Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace změnového řízení v prostředí SAP 

    Pavelek, Ota
    Tato práce se zabývá implementací změnových HR procesů společnosti ABB s.r.o. v ERP systému SAP. Vzhledem k vysoce individuálním požadavkům na jednotlivé aplikace nebyla využita standardní SAP komponenta Personnel Change ...
  • Hlasem ovládaná kalkulačka 

    Pavelek, Ota
    Tato práce se zabývá implementací kalkulačky. Tuto kalkulačku lze ovládat jak hlasem, tak běžným způsobem. Rozpoznávání řeči je realizováno pomocí knihovny BSCORE. K rozpoznávači je vytvořena rozpoznávací síť, která ...