Now showing items 1-18 of 18

 • Digitální AM/FM vysílač 

  Kováč, Marek
  Táto diplomová práca je zameraná na teoretický popis aj praktickú realizáciu softwarovo definovaného vysielača. Hlavným zámerom práce bolo skonštruovať funkčný prototyp softwarovo definovaného vysielača v pásme FM. Teoretická ...
 • Digitální bezdrátová komunikační jednotka pro přenos audiosignálu 

  Stránský, Patrik
  Cílem této diplomové práce je navržení a realizace dvou jednotek pro bezdrátovou komunikaci. Je zahrnut výběr vhodného bezdrátového továrně vyráběného modulu, zohledněny parametry jako přenosová rychlost, výkon, cena apod., ...
 • Emulátor 3.5“ disketové mechaniky pomocí RS232 a SD paměťové karty 

  Sedláček, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem emulátoru 3,5 disketové mechaniky pomocí procesoru ATMEGA. Tento emulátor byl navržen dle zásad konstruování elektronických zařízení, pro potřeby emulátoru byla také objektově naprogramována ...
 • I/O karta ovládaná pomocí SMS 

  Bachtík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace univerzálního zařízení se vstupně výstupním charakterem. Zařízení detekuje podněty na několika vstupech a nastavuje několik výstupů. Uživatel ovládá zařízení pomocí zpráv ...
 • Interface pro diagnostickou sběrnici (SMBus/I2C) pro akumulátory 

  Pintér, Zoltán
  Diplomová práca sa v prvej kapitole venuje analýze problémov pri návrhu zariadenia, ako sú jednotlivé kroky postupu návrhu zariadenia a výber najvhodnejšej možnosti. Zaoberá sa analýzou zadania a požiadaviek na zariadenie, ...
 • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

  Horák, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
 • Laboratorní úlohy pro předmět Analogová technika 

  Pavelka, Ondřej
  Předmět Analogová technika se zabývá základními analogovými funkčními bloky a jejich využití v současných elektronických zařízeních. Skládá se z přednášek a laboratorních cvičení, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti ...
 • Mikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětí 

  Kováč, Marek
  Úlohou bakalářské práce je návrh a realizace spínaného zdroje pro konstrukci nabíječe olověných batérií 6/12 V řízenou mikroprocesorem. Je založený na snižujícím měniči napětí STEP-DOWN. První část prezentuje činnost měniče ...
 • Numerická analýza tuhých systémů diferenciálních rovnic 

  Pavelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením systémů obyčejných diferenciálních rovnic. V práci jsou nejprve zavedeny a popsány jednotlivé numerické metody určené k~řešení diferenciálních rovnic, poté je vyšetřována ...
 • Průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR Atmel 

  Gryžboň, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR od firmy Atmel. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o AVR mikrokontrolérech. Dále jsou porovnány metody programování ...
 • Přenosná universalní časomíra pro sport 

  Jacko, Róbert
  Bakalárska práca s názvom „Univerzálna časomiera pre šport“ sa zaoberá problematikou merania času na športových podujatiach. V práci je zahrnutý prehľad vývinu časomernej techniky, praxou stanovené požiadavky na časomerné ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Sedláček, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného zdroje. Zdroj je napájený a řízený pomocí USB sběrnice osobního počítače. Požadované výstupní parametry zadává uživatel v počítačové aplikaci. Teoretická ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...
 • Systém pro správu klíčů pomocí RFID 

  Veselý, Aleš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem systému pro správu klíčů pomocí RFID technolofie. Klade si za cíl vytvoření kompletních rozhodovacích a řídicích algoritmů pro tento systém včetně ovládacího programu pro platformu ...
 • Výkonová záblesková bateriová jednotka pro fotografii 

  Slavíček, Tomáš
  V bakalářské práci se zabývám návrhem zábleskové jednotky pro focení s maximálním výkonem 400Ws. Návrh zábleskové jednotky obsahuje regulaci od maximálního výkonu až po výkon 12,5Ws. Záblesková jednotka je napájena z ...
 • Výkonová záblesková bateriová jednotka pro fotografii 

  Slavíček, Tomáš
  V bakalářské práci se zabývám návrhem zábleskové jednotky pro focení s maximálním výkonem 400Ws. Návrh zábleskové jednotky obsahuje regulaci od maximálního výkonu až po výkon 12,5Ws. Záblesková jednotka je napájena z ...
 • Výuková aplikace pro internetové prostředí 

  Polášek, Jan
  Práce si klade za cíl podat základní přehled o současném stavu na poli e-learningových systémů a navrhnout systém pro online výuku jazyků. Následně jej také pomocí aktuálních open source technologií implementovat. Navržený ...
 • Webová aplikace pro e-learning 

  Harajka, Viliam
  Tato práce je vypracována na základě zadání firmy Honeywell, která se rozhodla pro rozšíření možnosti výuky cizích jazyků ve své firmě pomocí e-learningu. Zaměstnanci budou mít možnost, kromě klasické účasti na hodinách ...