Now showing items 1-11 of 11

 • Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem 

  Novotný, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, ...
 • Měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu AFM 

  Dao, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj sondy pro měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu mikroskopie atomárních sil. Teoretická část práce podává stručný přehled rastrovací sondové mikroskopie a jejích ...
 • Návrh a optimalizace piezoaktuátorů 

  Jajtner, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu, vývoji a optimalizaci lineárního piezoaktuátoru typu impact-drive určeného k aplikaci v rastrovacím tunelovacím mikroskopu kde bude pracovat jako mechanický manipulátor měřící jehly, ...
 • Návrh nosné platformy pro nízkoteplotní UHV STM mikroskop 

  Dao, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí antivibrační platformy pro nízkoteplotní rastrovací tunelový mikroskop STM pracující v podmínkách ultravysokého vakua (UHV). Chlazení mikroskopu je zajišťováno průtokovým heliovým ...
 • Nízkoteplotní rastrovací tunelová mikroskopie 

  Sojka, Antonín
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o výrobě chromových a kobaltových hrotů pro SP-STM s následným testování chromových hrotů na systému Fe-Ir(111). Dále jsou v první části uvedené výsledky z ...
 • Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností 

  Bobek, Juraj
  Oblasť výskumu, ktorá sa zaoberá úpravou povrchov a tvorbou nanoštruktúr, je ešte stále velmi neprebádaná. A iba malý príspevok do tejto oblasti je pojednávaný v tejto bakalárskej práci. Jej cieľom je výroba a testovanie ...
 • Řízení depozičního procesu pomocí počítače 

  Pavera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s návrhem automatizace depozice ultratenkých vrstev metodou IBAD. Jedním z úkolů bakalářské práce je návrh a realizace ovládání držáku substrátu a terče. Tato práce tedy ...
 • Sestavení a testování nízkoteplotního mikroskopu STM 

  Sojka, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá sestavením nízkoteplotního rastrovacího tunelového mikroskopu STM pracujícího v podmínkách ultravysokého vakua (UHV). Práce pojednává o propojení mikroskopu s elektronikou. Je popsán návrh ...
 • Využití speciálního optického vlákna v komoře elektronového mikroskopu 

  Černek, Ondrej
  Táto bakalárska práca je zameraná na úpravu vákuovej komory rastrovacieho elektrónového mikroskopu VEGA od firmy TESCAN Brno s.r.o. za účelom implementácie rastrovacieho sondového mikroskopu. Ďalej je venovaná vývoju ...
 • Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM 

  Axman, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a následným testováním nosiče vzorků umožňující ohřev, chlazení a měření teploty vzorku a zásobníku vzorků pro vysokovakuovou aparaturu skenovacího elektronového mikroskopu, který ...
 • Vývoj sond pro kombinovanou mikroskopii magnetických sil a elektronovou mikroskopii 

  Láznička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá výrobou sond pro mikroskopii magnetických sil. Pro výrobu bylo nezbytné vymyslet přípravek, pomoci kterého můžou být z komerčních AFM sond vyrobeny sondy magnetické. Jsou specifikovány požadavky ...