Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybrané firmy 

  Pavlák, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o obtížné situaci malého podniku v současně velmi agresivních tržních podmínkách. Obsahuje analýzu společnosti, konkrétně SLEPTE a SWOT analýzu. Výstupem analýz práce vydá doporučení pro vedení podniku.
 • Podnikatelský záměr 

  Pavlák, Jakub
  Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plán. Teoretická část popisuje základní pojmy jako je podnikatelský plán, developerská činnost, brownfields. Praktická část diplomové práce se zabývá analýzami daného ...
 • Přehled a vyhodnocení dostupných databází při oceňování trvalých porostů 

  Pavlák, Jakub
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení dostupných databázových zdrojů použitelných ve znaleckých oborech lesního hospodářství. Teoretická část popisuje základní pojmy související s lesním hospodářstvím a ochrannou přírody ...