Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. 

    Pavlíček, Igor
    Bakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení ...
  • Finanční analýza vybraného podniku 

    Pavlíček, Igor
    V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod ...