Now showing items 1-20 of 30

 • Adaptivní intranetový portál 

  Pavlíček, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou potřeb společnosti ADDURRE s.r.o. Společnost potřebuje seskupovat a jednoduše manipulovat s daty potřebnými k chodu firmy. Této analýzy bude dále využito při návrhu řešení a následné implementaci ...
 • Dopravní řešení I/43 Lipůvka 

  Londin, Filip
  Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením na silnici I/43 Lipůvka. Cílem této práce je analyzovat současný stav a vyhledat možnosti zvýšení kapacity a zlepšení stavu. Zkoumanými místy jsou především křižovatky I/43 x ...
 • Napojení D1 na silniční síť v oblasti Černovické Terasy 

  Mička, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh napojení silniční sítě v prostoru Černovické Terasy na dálnici D1 – jedná se zejména o ulice Průmyslová, Tuřanka, Řípská a Šlapanická. Jde o nalezení optimálního řešení pro místní, regionální ...
 • Napojení nového nádraží v Brně na systém veřejné dopravy 

  Bartoň, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou dostupnosti nového Hlavného nádražia v Brne, jeho odsunom, modernizáciou alebo rekonštrukciou a jeho napojením na systém verejnej dopravy. Zameriava sa najmä na mestskú hromadnú ...
 • Návrh parkovišť u městského krematoria Ústředního hřbitova v Brně 

  Podhorná, Iva
  Předmětem diplomové práce je vyřešit problém nedostatku parkovacích míst u městského krematoria Ústředního hřbitova v Brně. Hlavním úkolem je rozmístit nová parkoviště na severní a západní straně Ústředního hřbitova. ...
 • Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí - Kuřim 

  Fryčar, David
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním komplexního dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Tedy návrhem úpravy této silnice zohledňujícím všechny druhy ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně 

  Paszandová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně 

  Kvaček, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh páteřní místní sběrné komunikace s tramvajovou tratí linky č.4, která bude mít za cíl obsloužit přestavbové území průmyslového areálu Zbrojovky a vzájemně propojit Dukelskou třídu a ulici ...
 • Nové autobusové nádraží v Humpolci 

  Sejkora, Jan
  Autobusové nádraží se nachází zhruba 300 m od železniční stanice a je majetkem společnosti ICOM Transport a.s., který se rozhodl z důvodu naddimenzovanosti nádraží přesunout ho do areálu svého sídla a stávající prostor ...
 • Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích 

  Pučálka, Radoslav
  V diplomové práci je vypracován návrh vícepatrové parkovací garáže v areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích z důvodu nedostačující kapacity parkovacích stání. Cílem práce je vytvoření dostatečného množství parkovacích ...
 • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

  Pavlíček, Jan
  V bakalářské práci je popsána historie vodních strojů a jejich využívání na území současné České republiky. Práce se dále dotýká obecné problematiky obnovitelných zdrojů energie především vodních elektráren. V druhé části ...
 • Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně 

  Palán, Libor
  Tématem této práce je způsob řešení prodloužení tramvajové trati v Brně Lesná. Úkolem bylo provést tramvajovou trať skrz křižovatku ulic Merhautova, Seifertova a Okružní včetně samotné rekonstrukce křižovatky. Práce se ...
 • Přestavba křižovatky náměstí Míru v Brně 

  Kolísek, Radomír
  Práce se zaměřuje na řešení problému křižovatky se smyčkou tramvaje na náměstí Míru ve městě Brně. Práce dokládá provedení inženýrského průzkumu a navržení šesti základních variant stavebního řešení. Vybrána byla varianta ...
 • Přestavba křižovatky Pisárecká – Veslařská v Brně 

  Tejkal, David
  Tématem této práce je provést přestavbu křižovatky Pisárecká – Veslařská v Brně, tak aby vyhovovala aktuální i každoročně vysoce rostoucí dopravní intenzitě. Zároveň je požadován co nejbezpečnější uspořádání pěšího a ...
 • Přestavba křižovatky Svatopluka Čecha × Pod Valy × Tovární v Uherském Brodě 

  Mareček, Zdeněk
  Cílem této práce je navržení nového stavu problémově organizované úrovňové křižovatky ulic Pod Valy, Brodská, Tovární a Svatopluka Čecha v Uherském Brodě. Na křižovatce bylo provedeno sčítání intenzit dopravy. Varianta ...
 • Přestavba křižovatky „Semilaso“ v Brně Králově Poli 

  Kopuletá, Jitka
  Předmětem diplomové práce je přestavba křižovatky "Semilasso" v Brně Králově Poli. Jedná se o světelně řízenou, průsečnou křižovatku ulic Palackého třída, Kosmova a Riegrova, která tvoří významný přestupní uzel mezi linkami ...
 • Přestupní terminál IDS JMK u žel. stanice Brno - Řečkovice 

  Čmela, Libor
  Předmětem diplomové práce je navržení vhodné úpravy prostoru u nádraží v Brně Řečkovicích, z hlediska pozemních komunikací, tak aby splňoval veškeré požadavky přestupního terminálu MHD města Brna a IDS JMK. Terminál by měl ...
 • Přestupní uzel Brno - Merhautova 

  Krejčí, Petr
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem přestavby křižovatky ulic Merhautova a Provazníkova v Brně, aby zde vznikl komfortní přestupní uzel mezi všemi projíždějícími linkami. Přestavba křižovatky zahrnuje návrh nové ...
 • Přestupní uzel Brno-Komárov 

  Odstrčilová, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestupního uzlu veřejné hromadné dopravy v Brně-Komárově v návaznosti na tramvajovou smyčku, s cílem zvýšení komfortu přestupních vazeb a možností ukončení většího počtu autobusových ...
 • Rekonstrukce bytového domu 

  Pavlíček, Jan
  Předmětem zpracovávané diplomové práce je prováděcí projektová dokumentace pro rekonstrukci bytového dmu na Karáskově náměstí v Brně - Židenicích. Stávající objekt je tvaru obdélníku a je součástí bytové řadové zástavby. ...