Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické zhodnocení přímé zahraniční investice 

    Pavlíček, Lukáš
    Předmětem diplomové práce je vyhodnocení investičního návrhu do zahraničí. V teoretické části práce je důraz kladen na analýzy, jež pomáhají popsat okolí a průmysl v zemi investice. Je zde dána definice přímé zahraniční ...
  • Optimalizace energetického hospodářství galvanovny 

    Pavlíček, Lukáš
    Hlavním tématem této diplomové práce je optimalizovat energetické hospodářství galvanovny. Cílem je navrhnout vhodná řešení pro snížení tepelných ztrát a využít odpadního tepla spalin jdoucích z parních vyvíječů. V první ...