Now showing items 1-2 of 2

  • Konverze Heršpické ulice na sběrnou komunikaci 

    Mareček, Zdeněk
    Cílem této práce je navržení přestavby sběrné komunikace Heršpické v Brně a zlepšit tak dostupnost pro všechny druhy dopravy. Obsahuje návrhy úprav křižovatek nacházejících se na této komunikaci. Tato práce je zpracována ...
  • Vyhledávací studie jihovýchodního obchvatu města Kroměříž 

    Knop, Ondřej
    Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie dvoupruhového jihovýchodního obchvatu města Kroměříž v úseku silnice II/432 k silnici I/47. Cílem navrhovaného obchvatu jednak prokázat technickou možnost jeho ...