Now showing items 1-2 of 2

  • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

    Pavlíčková, Lenka
    Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...
  • Rotační kvadratické plochy 

    Pavlíčková, Lenka
    Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách, zahrnuje obecné vlastnosti ...