Now showing items 1-3 of 3

 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Hanáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pohledávkami ve vybrané kapitálové společnosti. Konkrétně se zaměřuje na pohledávky z obchodních vztahů. Prostřednictvím výsledků analýzy současného stavu pohledávek, jsou navržena opatření, ...
 • Stanovení geotechnických vlastností zemin s využitím metody Elektrické impedanční spektrometrie 

  Líšková, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá otázkou stanovenia geotechnických vlastností zemín s využitím elektrickej impedančnej spektrometrie (EIS). Pre meranie bol použitý prístroj Z-meter tretej generácie, ktorý bol vyvinutý pri riešení ...
 • Vliv šumu na kompresi obrazu 

  Pavlík, Jiří
  Tato práce zkoumá vliv různých druhů šumu na významné kompresní formáty. Jsou zkoumány tři druhy šumu, Gaussův šum, Gaussův šum s větší granularitou a fotonový šum. Dva starší ztrátové kompresní formáty JPEG a JPEG 2000 ...