Now showing items 1-5 of 5

 • Bytový dům 

  Pavlík, Marek
  ABSTRAKT Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby bytového domu. Záměrem je výstavba nového bytového domu v Čejkovicích, který poskytne ubytování pro čtyři rodiny s dětmi. V objektu ...
 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Pavlík, Marek
  Tato práce zpracovává návrh kotle na spoluspalování koksárenského a vysokopecního plynu. Ve výpočtu je zahrnuta stechiometrie, výpočet účinnosti kotle, parního výkonu a podrobný návrh i následné dimenzování výhřevných ...
 • Návrh automatického obchodního systému na měnových trzích s využitím breakout strategie 

  Dekýš, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom automatického obchodného systému na menových trhoch za využitia breakout stratégie pre zhodnotenie kapitálu pre firmu ALFA – zdravá výživa. Výstupom tejto prace bude popis ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Dekýš, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzou a návrh elektronického obchodu pre firmu pôsobiacu v oblasti zdravej výţivy a na návrh jeho propagácie na internete podľa moderných trendov.
 • Rezonanční ultrazvuková spektroskopie kompaktů ternární slitiny Cu-Al-Ni s tvarovou pamětí připravených technologií SPS 

  Pavlík, Marek
  Tato práce pojednává o použitelnosti práškové metalurgie pro výrobu slitin s tvarovou pamětí ve složení Cu-Al-Ni. Je součástí série navazujících studií, kdy byly po úspěšné optimalizaci procesu mechanického legování a dále ...