Now showing items 1-3 of 3

 • Mechanické vlastnosti plastů 

  Pavlíková, Petra
  Práce se zabývala lomovou houževnatostí HDPE trubkového typu. Byl sledován vliv struktury materiálů na jejich lomovou houževnatost při teplotě 0°C a 23°C určenou metodou PSI. Výsledky experimentů byly srovnány s převzatými ...
 • Motivační systém ve společnosti ABC 

  Pavlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Pavlíková, Petra
  Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. ...