Now showing items 1-9 of 9

 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Dědek, Dušan
  Tato práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů a výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro zvolený objekt. První část popisuje obnovitelné zdroje a jejich užití v ...
 • Akumulace energie z obnovitelných zdrojů energie 

  Kratochvíl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V první části jsou popsány obnovitelné zdroje energie využívané v ČR a seznámení s principy akumulace elektrické energie. Ve druhé ...
 • Malá vodni elektrárna 

  Novák, Jan
  V bakalářské práci je popsán vývoj a současný stav malých vodních elektráren v České republice. Jsou v ní shrnuty další možnosti využití zbývajících vhodných lokalit pro výstavbu nebo obnovu. Dále se práce zabývá malou ...
 • Modulární absorpční oběh 

  Honka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na chladící oběhy, konkrétně oběhy absorpční. Práce je rozdělena na několik částí, podle řešených problémů. V první části se zabýváme principem a využitím chladících oběhů v praxi, jejich zapojením ...
 • Návrh nástrojů na snížení softwarového pirátství 

  Kopáč, Jiří Vili
  Ve své studii budu řešit a poukazovat na problémy spojené s pirátstvím v softwarovém průmyslu. Na základě poskytnutých informačních zdrojích analyzuji současnou situaci. Zpětnou syntézou se pokusím navrhnout optimální ...
 • Tepelná čerpadla pro rodinný dům 

  Lančarič, Vít
  V tejto bakalárskej práci som sa venoval opisu princípu tepelných čerpadiel a ich rozdeleniu z hľadiska využívania nízkopotencionálneho tepla. Ďalej som si vybral konkrétny daný objekt (rodinný dom) na ktorom je inštalované ...
 • Tepelné čerpadlo pro RD 

  Sobotka, Tomáš
  Tato práce pojednává o vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro rodinné domy pomocí tepelných čerpadel. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů o tepelném čerpadle a o jeho nízkopotenciálních zdrojích tepla. ...
 • Výměník tepla 

  Čípek, Petr
  Výměník tepla je zařízení zprostředkovávající výměnu tepla mezi dvěma proudícími médii. Tato výměna může probíhat periodicky nebo kontinuálně. O výběru daného typu výměníku rozhoduje jeho určení a parametry vstupujících ...
 • Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky 

  Pavlů, Jaroslav
  Vzduchem chlazené výměníky tepla se využívají v široké škále aplikací, v nichž je jednou z prioritních vlastností kompaktnost, funkčnost a s ní spojená cena výměníku. Současný vývoj kompaktních tepelných výměníků směřuje ...