Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

    Pavlačková, Jana
    Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
  • Mikroorganizmy s lipolytickou aktivitou a jejich využití 

    Pavlačková, Jana
    Lipasy jsou hydrolytické enzymy produkované řadou mikroorganismů. Tato práce popisuje nejen samotné mikroorganismy, které lipasy produkují, ale také různé možnosti průmyslového využití lipas. Lipasy nacházejí široké uplatnění ...