Now showing items 1-2 of 2

  • Diferenciální kladkostroj 

    Pavliš, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem samosvorného diferenciálního kladkostroje s ručním pohonem. Maximální nosnost je 670kg a výška zdvihu 5200mm. Práce obsahuje vývoj diferenciálního kladkostroje a popis ...
  • Speciální snímače délky 

    Pavliš, Jakub
    Tato bakalářská práce obsahuje teoretický popis vybraných snímačů délky s důrazem na indukčnostní a optické snímače. Hlavním přínosem práce je návrh a realizace speciálního indukčnostního snímače s malou přítlačnou silou ...