Now showing items 1-2 of 2

  • Přenos pacientských informací pomoci GSM 

    Pavliš, Jaroslav
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi přenosu pacientských dat z kardiostimulátoru nebo implantabilního defibrilátoru k lékaři v sítích GSM. V teoretické části jsou popsány možnosti přenosu dat v síti GSM, vybrána data ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Dvořák, Petr
    Bakalářská práce se zabývá především zhodnocením finanční situace společnosti DBC-AG, s.r.o.. Hlavním úkolem je celkové posouzení problémových oblastí finančního zdraví podniku a navrhnutí ekonomických řešení pomocí metod ...