Now showing items 1-2 of 2

  • Videosekvence pro podporu výuky zpracování zvukových signálů 

    Pavlikovský, Vladislav
    Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou inštruktážnych videí pre podporu výuky spracovania zvukových signálovov. Je rozdelená do troch častí. Prvá časť je teoretickým rozborem algoritmov priestorových efektov, metód ...
  • Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru 

    Pavlikovský, Vladislav
    Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou doby dozvuku uzavretých priestorov. Je rozdelená do dvoch tematických okruhov. Prvý tematický okruh sa zaoberá aktívnymi systémami, ktoré upravujú dobu dozvuku, s bližším zameraním ...