Now showing items 1-1 of 1

  • Dohledové centrum v IT prostředí 

    Zubek, Jindřich
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem Dohledového centra a jeho následnou implementací v prostředí zajišťující dohled nad specifickými činnostmi v IT prostředí.