Now showing items 1-4 of 4

 • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

  Mihočová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...
 • Problematika interakcí testovaných látek v ekotoxikologii. 

  Pavlíčková, Ivana
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky problematiky interakcí testovaných látek a stanovení ekotoxicity. Práce se zabývá zhodnocením ekotoxicity látek a binárních směsí, toxických kovů nebo biologicky aktivních látek. ...
 • Stanovení ekotoxicity vybraných chemických látek s využitím řasového testu. 

  Kosárová, Hedvika
  Tato bakalářská práce se zabývá ekotoxickou kyseliny 2-[(2,6-dichlorfenyl)anilin]benzen octové (diklofenak), kyseliny ??methyl-4-(2-methylpropyl)benzen octové (ibuprofen) a směsi diklofenaku s kadmiem s využitím řasového ...
 • Výskyt těžkých kovů v okolí pozemní komunikace Rudná 

  Chovanec, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výskytu rizikových kovů v půdě v okolí pozemní komunikace Rudná v Ostravě. Podél této komunikace bylo vytyčeno 17 odběrových míst, ze kterých byla odebrána půda ve třech ...