Now showing items 1-2 of 2

  • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

    Mihočová, Silvie
    Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...
  • Problematika interakcí testovaných látek v ekotoxikologii. 

    Pavlíčková, Ivana
    Bakalářská práce shrnuje současné poznatky problematiky interakcí testovaných látek a stanovení ekotoxicity. Práce se zabývá zhodnocením ekotoxicity látek a binárních směsí, toxických kovů nebo biologicky aktivních látek. ...