Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh testovacího zařízení 

    Pavluš, Martin
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automatizovaného testovacího zařízení vybraných typů pneumatických ventilů. Problém ručního kontrolního procesu je jeho neefektivita, jak z hlediska chybovosti lidského faktoru, ...
  • Závěsný štípací stroj na dřevo 

    Pavluš, Martin
    Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat návrh závěsného štípacího stroje na dřevo. Při návrhu štípacího stroje se vychází ze zadaných parametrů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. První část bakalářské ...