Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Pavolová, Soňa
    Polyfunkčný objekt s náplňou funkcie vzdelávacej (Pobočka základnej umeleckej školy Valašské Meziŕíčí) a komerčnej funkcie v parteri. Objekt napĺňa i funkciu obytnú.
  • VODA + MĚSTO * SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM 

    Pavolová, Soňa
    Návrhom sprístupňujem a zatraktívňujem časť územia priehrady, cez ktoré privádzam dvoma novými chodníčkami návštevníkov z pobrežia a ďalších z vodnej hladiny. Celkovým cieľom návrhu je pritiahnuť návštevníka na priehradu ...