Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu zavedení povlakovací linky 

    Pawlik, Jan
    Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor ...
  • Zavedení ISMS v podniku 

    Pawlik, Jan
    Diplomová práce se věnuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27 001 v reálném prostředí malé obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblížena teoretická východiska z oblasti ...