Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační strategie podniku 

    Taragel, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na vytvoření komunikační strategie pro internetový obchod ejewels.cz. V první části je popsána teorie související s touto problematikou. Následující praktická část je zaměřena na analýzu ...