Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza naměřených dat v programu MATLAB 

  Loup, Martin
  Analýza naměřených dat je nedílnou součástí každého měření. Cílem této bakalářské práce bylo usnadnit zpracování výsledků z měření. Byla tedy vytvořena aplikace, která dovede načíst data ze souboru a dále je analyzovat. ...
 • Bezdrátové ovládání asynchronního motoru 

  Frelich, David
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí frekvenčního měniče pro asynchronní motor do výkonu 2 kW. Ovládání tohoto měniče je řešeno bezdrátově či přes PC. Řešení je založené na provedení pomocí jednoúčelových integrovaných ...
 • Jednofázový pulzní měnič DC/AC s digitálním řízením 

  Štaffa, Jan
  Tato práce se zabývá jednofázovými pulzními měniči DC/AC, které slouží k přeměně stejnosměrného napětí na napětí střídavé a jsou v současnosti využívány zejména v systémech záložních zdrojů. Konkrétním záměrem práce, je ...
 • Model pohonu s asynchronním motorem pro výukové účely 

  Šabo, Patrik
  Práca sa zaoberá matematickými modelmi elektrických strojov. Na začiatku je predstavený princíp transformácie veličín asynchrónneho motora do súradníc potrebných k vytvoreniu matematického modelu. Ďalej sú na základe ...
 • Modely spínaných zdrojů s transformátorem 

  Michalík, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie štandardných DC/DC meničov s transformátorom, ich následná realizácia v programovom prostredí Matlab/Simulink s využitím knižnice Simscape a spracovanie výsledkov simulácii. Nemalá ...
 • Modely transformátorů pro výukové účely 

  Beran, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace modelů transformátoru v programu Matlab a Simulink. Navržené modely objasňují teoretické předpoklady modelů. Cílem je zároveň vytvořit návody k použít těchto modelů. Teoretická ...
 • Návrh a realizace aktivního trojfázového usměrňovače 

  Bareš, Jiří
  Tato práce pojednává o řízení trojfázového aktivního usměrňovače. V první, teoretické části, popisuje několik různých strategií řízení, se zaměřením na napěťově orientovanou strategii. Pro ni je v práci vypracován návrh, ...
 • Návrh pohonu elektrické tříkolky 

  Filipec, Petr
  Tato práce se zabývá návrhy pohonu pro dva typy elektrických tříkolek (typ do terénu a interiéru). Návrhy zahrnují celkovou koncepci pohonu. Na základě studie elektrických strojů a výpočtů byly vybrány nejvhodnější ...
 • Podpůrné měniče v elektrické trakci 

  Polášek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vybranou problematikou z oblasti elektrické trakce. Zabývá se návrhem modulu pro řízení EC motoru o jmenovitém napětí 24V a jmenovitém proudu 100A. Detailně jsou rozebrány možnosti i principy ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon 

  Toman, Jiří
  Tato práce popisuje řízení dvouosého servopohonu s EC motory typu MAXON, pomocí řídící jednotky EPOS. Kromě vlastního řízení EC motorů, obsahuje různé druhy postupů pro návrh parametrů spojitých i diskrétních regulátorů, ...
 • Průmyslové čerpadlo s integrovaným elektromagnetickým systémem 

  Pazdera, Ivo
  Tato práce je zaměřena konstrukci DC/AC střídače s použitím progresivní polovodičové technologie SiC s novou topologií výstupního filtru. Výzkum a následný vývoj tohoto měniče byl součástí širšího výzkumného úkolu zaměřeného ...
 • Přídavný pohon jízdního kola s benzinovým motorem a elektrickým přenosem výkonu 

  Doležal, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout nový výkonový měnič pro motokolo s elektrickým přenosem výkonu. Měnič je řízen mikroprocesorem a řídicí algoritmus je navržen s ohledem na maximální účinnost spalovacího motoru. V práci ...
 • Realizace elektrického pohonu užitkového vozíku 

  Lažek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu ekonomického elektrického pohonu pro užitkový vozík. První část je věnována přehledu provozních vlastností dostupných elektromotorů, baterií a převodů vhodných pro konstrukci ...
 • Rekonstrukce elektrické části vytloukacího roštu 

  Bednář, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem části projektové dokumentace elektrické části nově budovaného zařízení vytloukacího roštu. Navazuje na semestrální projekt 2, ve kterém bylo provedeno seznámení se s okolním prostředím ...
 • Řídicí jednotka pro čtyřkvadrantový tranzistorový pulzní měnič 

  Poštolka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku řízení čtyřkvadrantového tranzistorového pulzního měniče s IGBT tranzistory. Konečný návrh zahrnuje unipolární a bipolární řízení, možnost volby stejnosměrné nebo ...
 • Řízení EC motoru v programu LabVIEW 

  Bulín, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s programem LabVIEW, platformou CompactRIO a funkcemi, které nabízí, pro řízení EC motoru. Komplexní program od firmy National Instruments LabVIEW má širokou škálu uplatnění v ...
 • Trakční akumulátor Li-ion 28V/40Ah s vestavěnými ochrannými a ovládacími prvky 

  Kovář, Robert
  Tato práce je návrhem a konstrukčním řešením soustavy akumulátoru Li-Ion + inteligentní nabíječka. Soustava zahrnuje akumulátor sestavený z jednotlivých článků (v sério-paralelním řazení), ochranné a monitorovací elektronické ...
 • Univerzální měnič na malé napětí 

  Pilch, Tomáš
  V rámci této diplomové práce byl osazen, oživen a otestován univerzální měnič do výuky Mikropočítačové řízení elektrických pohonů. Měnič se skládá z výkonové části vhodné pro řízení malých elektrických motorků od +12 V do ...