Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání CAPTCHA kódů 

    Pazderka, Radek
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace sloužící k rozpoznávání textových CAPTCHA kódů. Popisuje algoritmy pro předzpracování obrazu, segmentaci a následnou klasifikaci znaků. Pro klasifikaci ...
  • Segmentace obrazových dat pomocí hlubokých neuronových sítí 

    Pazderka, Radek
    Tato diplomová práce se zaměřuje na segmentaci scény z dopravního prostředí. Řešením tohoto problému jsou segmentační neuronové sítě, které umožňují klasifikovat každý pixel scény. V rámci této diplomové práce byla vytvořena ...