Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům 

    Pečinka, Ondřej
    Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna ve městě Bystřice nad Pernštejnem, v ulici Lužánky. Stavba je členěna na dvě lékařské ...
  • Rodinný dům 

    Pečinka, Ondřej
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh novostavby rodinného domu, který se nachází v katastrálním území Česká. Rodinný dům má dvě podlaţí, je navrţen pro bydlení 4 osob. Dům je samostatně stojící. Svislé nosné konstrukce ...