Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Peňázová, Lucie
    Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování při pořizování dlouhodobého majetku podnikem. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů spjatých s problematikou daného tématu. Dále navazuje část praktická, ...
  • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

    Peňázová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konsolidace účetní závěrky vybraného podniku a zhodnocením jeho ekonomické situace před rozšířením konsolidačního celku a po jeho změně. První část obsahuje teoretická ...