Now showing items 1-3 of 3

 • Variability in cement properties - influence on bleeding of cement paste 

  Jančaříková, Denisa; Hela, Rudolf; Netsvet, Daria Dmitrievna; Peřina, Tomáš (IOP Publishing, 2018-06-15)
  The aim of this study is to find relation between cement properties and tendency of cement paste (concrete) to bleeding. We tested 19 cement samples collected from different batches.
 • Vliv kolísání složení cementů na vznik bleedingu a zpracovatelnosti malt v čase 

  Peřina, Tomáš
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá faktory, které ovlivňují zpracovatelnost a bleeding betonu. Je zde zmíněna i výrobou cementu a jeho normové ...
 • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

  Peřina, Tomáš
  Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...