Now showing items 1-3 of 3

 • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

  Peřinová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení společnosti AGROS s.r.o. v letech 2010-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení ...
 • Rozpoznání textu s využitím neuronových sítí 

  Peřinová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním textu v obraze. V první části práce jsou popsány základní typy úloh rozpoznání textu a rozdělení algoritmu na jednotlivé fáze. Pro každou fázi jsou v následující části popsány ...