Now showing items 1-16 of 16

 • The determination of field usability of method measuring temperature fields in the air using an infrared camera 

  Pešek, Martin; Pech, Ondřej (EDP Sciences, 2014-03-25)
  The article deals with the field usability determination of the method for measuring temperature fields in the air using an infrared camera. This method is based on the visualization of temperature fields on an auxiliary ...
 • Determination of needed parameters for measuring temperature fields in air by thermography 

  Pešek, Martin; Pavelek, Milan (EDP Sciences, 2012-04-16)
  The aim of this article is the parameters determination of equipment for measuring temperature fields in air using an infrared camera. This method is based on the visualization of temperature fields in an auxiliary material, ...
 • Energetická a ekonomická bilance vytápění rodinného domku tepelným čerpadlem 

  Pešek, Martin
  Diplomová práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro vytápění (a přípravu TUV) modelového rodinného domu, a to zejména z hlediska co nejrychlejší ekonomické návratnosti. Součástí práce je úvod do ...
 • Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění 

  Kolbábek, Antonín
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace systému rekuperace ve spojení se zemním výměníkem tepla (ZVT) v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním a větráním. Na základě výsledků simulace byl ...
 • Hybridní větrání v budovách 

  Havlíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridním větráním v budovách. První část práce je věnována větrání, jeho rozdělení a popisu přirozeného a nuceného větrání. Hybridnímu větrání v budovách se věnuje druhá část práce. Je zde ...
 • Implementace algoritmů založených na rozhodovacích stromech v jazyce C# 

  Grolig, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem dolovacích algoritmů pro klasifikaci založených na rozhodovacích stromech pro analytický systém vyvíjený v rámci projektu Systém pro zvýšení bezpečnosti v prostředí Internetu analýzou ...
 • Otopná tělesa. 

  Zygmont, Martin
  V bakalářské práci je uveden přehled otopných těles, jejich rozdělení do čtyř základních skupin a popis jednotlivých těles. Rovněž jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých těles a jejich chování v otopných ...
 • Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě 

  Hrbata, Jiří
  Zvyšování životní úrovně obyvatelstva, automatizace a mechanizace výroby i růst průmyslu s sebou nesou vyšší potřebu energie. Současně dochází k jejímu kontinuálnímu zdražování, a proto je stále výhodnější využívat energii ...
 • Predikce budoucí lokace pohybujícího se objektu 

  Kebísek, Ján
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro predikci budoucí lokace pohybujícího se objektu. Popisuje metodu predikce založenou na algoritmu WhereNext. Tento algoritmus získá z databáze trajektorií objektů ...
 • Rozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektů 

  Schwarz, Ivan
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému pro rozpoznávání periodických vzorů pohybujících se objektů a následná klasifikace uživatelských GPS trajektorií s využitím rozpoznaných vzorů. Systém je navržen na základě ...
 • Řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Pešek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení přístupu ve webových aplikacích a využívanými metodami autentizace a autorizace. Popisuje proces návrhu a implementace komponenty pro řízení přístupu ve webových aplikacích vyvíjených ...
 • The temperature fields measurement of air in the car cabin by infrared camera 

  Pešek, Martin (EDP Sciences, 2013-04-09)
  The article deals with the temperature fields measurement of air using the Jenoptic Variocam infrared camera inside the car Škoda Octavia Combi II. The temperature fields with the use of auxiliary material with a high ...
 • Tepelná čerpadla – zkušenosti z provozu 

  Dvořák, Vlastimil
  Cílem bakalářské práce je shromáždit dostupné údaje o realizovaných projektech tepelných čerpadel a posoudit jejich vhodnost, výhodnost a návratnost investice. Úkolem je také posoudit ekonomickou stránku tepelných čerpadel ...
 • Vývoj metody vizualizace a měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize 

  Pešek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teplotních polí ve vzduchu pomocí termovize. V úvodu práce jsou uvedeny možnosti měření teplotních polí ve vzduchu a popis vyvinuté měřicí metody. Dále jsou uvedeny počátky termovizního ...
 • Získávání znalostí z časoprostorových dat 

  Pešek, Martin
  Tato práce se zabývá získáváním znalostí z časoprostorových dat, což je v současné době velmi rychle se vyvíjející oblast výzkumu v informačních technologiích. Nejprve popisuje obecné principy získávání znalostí, následně ...
 • Způsoby odlučování vlhkosti 

  Pokorný, Vojtěch
  V úvodní části této práce jsou popsány obecné vlastnosti vlhkého vzduchu. Dále je uvedeno vyjádření vlhkosti, důležité pro určení stavu ve kterém se vzduch nachází. Hlavní částí práce je rozbor způsobů, které vedou ke ...