Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace elektronických občanských průkazů 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá teoretickou části projektového řízení obecně a následně ...
 • Měření vertikálního tíhového gradientu na lokalitě TS-73 "Polom", Trutnov - Babí. 

  Pešek, Michal
  Diplomová práce se zabývá určením vertikálního tíhového gradientu v šachtě pod pěchotním srubem TS - 73 "Polom" v katastru obce Babí. Po provedení polohového, výškového a tíhového zaměření podrobných bodů, tvořících dva ...
 • Program FEMM - podklady pro výuku v elektronické formě 

  Pešek, Michal
  Práce je zaměřena na seznámení uživatelů s prací v programu FEMM. Ten slouží k řešení dvou rozměrných, nízkofrekvenčních elektromagnetických úloh. Měla by umožnit i studentům, kteří nejsou zběhlí s prací v programech v ...
 • Výpočet parametrů asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Pešek, Michal
  Práce se zaměřuje na využití metody konečných prvků, pro účely modelování asynchronního stroje. Zde je použit program FEMM, který počítá s fyzicky nepohyblivými dvourozměrnými modely. Model byl vytvořen na základě existujícího ...
 • Zaměření lokality "Čertova rokle " Brno , Lesná 

  Pešek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce, je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy, pro zadanou část Čertovy rokle v městské části Brno - Lesná. V úvodní části práce jsou informace o lokalitě, následuje popis terénních ...