Now showing items 1-20 of 33

 • Administrativní budova 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie administratívnej budovy v meste Martin. Pôdorysné rozmery sú v tvare štvorca s rozmermi 40 m x 40 m. Raster stĺpov je 8m x 8m. Budova má 6 nadzemných ...
 • Business centrum 

  Dežerická, Lucia
  Úlohou diplomovej práce je návrh a posúdenie dvoch odlišných variant oceľovej konštrukcie administratívneho centra. Objekt je situovaný v meste Uherské Hradiště. Jedná sa o niekoľko-podlažnú konštrukciu, ktorej pôdorysné ...
 • Experimental Verification of the Buckling Strength of Structural Glass Columns 

  Pešek, Ondřej; Horáček, Martin; Melcher, Jindřich (Elsevier Ltd., 2016-10-18)
  This paper deals with experimental research of axially loaded members made of structural (laminated) glass. The purpose of the research is the evaluation of buckling strength and actual behaviour of the columns due to the ...
 • Experimental Verification of the Structural Glass Beam-Columns Strength 

  Pešek, Ondřej; Melcher, Jindřich; Balázs, Ivan (IOP Publishing, 2017-11-04)
  This paper deals with experimental research of axially and laterally loaded members made of structural (laminated) glass. The purpose of the research is the evaluation of buckling strength and actual behaviour of the ...
 • Focusing on Problem of Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes 

  Horáček, Martin; Melcher, Jindřich; Pešek, Ondřej; Brodnianský, Ján (Elsevier, 2016-10-19)
  This paper deals with the problems of analysis and the design of perforated thin-walled steel Sigma beams with respect to lateral torsional buckling (further LTB). The application of Sigma profiles is in the storage systems ...
 • Gymnastická hala v Púchově 

  Mikulica, Adam
  Záměr bakalářské práce byl návrh a posouzení konstrukce ocelové gymnastické haly. Konstrukce pozůstává z dvou spojených částí, hlavní haly o půdorysných rozměrech 18x30 m a přístavku o půdorysných rozměrech 9x30 m. Budova ...
 • Házenkářská hala v Napajedlích 

  Mikeš, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové házenkářské haly v Napajedlích. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 26 x 48 metrů a její výška činí 11 metrů. Osová vzdálenost příčných vazeb je 4 metry. Veškeré rozměry konstrukce ...
 • Jízdárna v Poličce 

  Andrlová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné jízdárny pro koně. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Polička. Konstrukce má obdélníkový tvar s rozměry 21 m x 42 m. Jízdárna má zastřešení ve tvaru oblouku. Konstrukce ...
 • Lateral-torsional buckling of laminated structural glass beams. Experimental study 

  Pešek, Ondřej; Melcher, Jindřich (Elsevier, 2017-06-02)
  This paper deals with experimental research of stability behaviour of laminated structural glass beams. The purpose of the research is the evaluation of lateral-torsional buckling resistance and actual behaviour of the ...
 • Lávka pro pěší přes řeku 

  Klíč, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší přes řeku. Lávka je umístěna ve Svitavách a je navržena pro rozpětí 60 metrů. Předběžně je konstrukce navržena ve dvou variantách. Součástí práce ...
 • Nákupní centrum ve Frýdku-Místku 

  Pešák, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce nákupního centra. Konstrukce se nachází ve Frýdku-Místku. Objekt se skládá ze dvou částí. První částí je prosklené atrium s přechodovými můstky. Střešní konstrukce ...
 • Návrh nového rozmístění technologických pracovišť v provozu výroby měděných dílců 

  Pešek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nového uspořádání technologických pracovišť. Nejprve je provedena analýza současného stavu. Dále jsou provedeny návrhy možných variant nového dispozičního řešení. Tyto varianty jsou ...
 • Nosná dřevěná konstrukce sportovní haly 

  Leško, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné dřevěné konstrukce sportovní haly. Konstrukce je navržena na obdélníkovém půdorysu s rozměry 31 x 55 metrů a se sedlovou střechou. Hlavní nosný systém je tvořen z ...
 • Nosná ocelová konstrukce autosalonu 

  Junek, Lumír
  CÍLEM PRÁCE JE NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE AUTOSALONU. MAXIMÁLNÍ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY JSOU 48,0 M X 24,0 M. CELKOVÁ VÝŠKA KONSTRUKCE JE 9,125 M. HLAVNÍ NOSNOU KONSTRUKCI TVOŘÍ PŘÍHRADOVÝ OBLOUKOVÝ RÁM, KTERÝ JE KLOUBOVĚ ...
 • Ocelová konstrukce kulturní haly 

  Břečka, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Nosná konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce sportovní haly. Maximální půdorysné rozměry jsou 72,0 m x 37,58 m. Konstrukce je zapuštěná do terénu, její celková výška je 13,47 m a výška nad terénem 9,97 m. ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní administrativní budovy 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci administrativní budovy. Ocelová konstrukce je půdorysného tvaru T o rozměrech 42m x 30m. V rámci práce byla provedena analýza dvou variant řešení nosného systému ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Kárník, Miroslav
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výstavního pavilonu v České Třebové. Rozpětí nosné konstrukce je 30 metrů v příčném směru a 63 metrů v podélném směru. Maximální výška konstrukce je 12 metrů. Příčné ...
 • On the Problem of the Imperfections of the Structural Glass Members Made of Flat Glass 

  Pešek, Ondřej; Melcher, Jindřich; Horáček, Martin; Balázs, Ivan (IOP Publishing Ltd., 2019-01-20)
  This paper deals with initial geometrical imperfections of the structural glass members made of flat glass. The design of the load bearing glass structures is relatively common in modern architecture, but there is not an ...
 • Planetárium v Brně 

  Revayová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, ...