Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce cesty pomocí dat z kamery pohyblivého robotu 

  Peška, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá řešením problému detekce cesty mobilních robotů využitím dat z kamery. V první části je provedena rešerše současných přístupů a zhodnocení možnosti jejich uplatnění v navrženém výsledku. Následně ...
 • Road Detection Using Data From Mobile Robot Camera 

  Peška, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The paper is focused on developing a road detection algorithm that uses only data from a mobile robot’s camera. Key requirements are low latency and relatively low power requirements. Presented algorithm makes use of machine ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Peška, Jaroslav
  Diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se strojovým chápáním tištěných map zpětně převedených do rastrové grafiky a tvorby modelu terénu. Aplikace také musí dokázat zpracovat záznamy pohybu a integrovat je ...