Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru 

    Pešout, Jakub
    Předmětem této bakalářské práce je návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru. Součástí dokumentu je souhrn několika vybraných softwarových prostředků, které slouží přímo k návrhům vodárenských objektů, ...
  • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

    Pešout, Jakub
    Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...