Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace heuristických metod diskrétní optimalizace na GPU 

    Pecháček, Václav
    Práce se zabývá řešením diskrétních optimalizačních úloh. Zaměřuje se na zkrácení doby výpočtu s využitím heuristických metod a paralelismu. Teoretický základ tvoří kombinace algoritmů ant colony optimization (ACO) a ...
  • Komunikace pomocí IPv6 

    Pecháček, Václav
    Práce se zabývá síťovou komunikací na bázi IPv6. Cílem bylo vytvořit knihovnu, která umožní komunikaci nad IPv6 vývojové desce FITkit vybavené rozšiřujícím modulem pro zapojení do sítě typu Ethernet. Součástí výsledného ...