Now showing items 1-2 of 2

  • Cloud Framework on Infrastructure as a Service 

    Pech, David
    Práce se zabývá podrobnou analýzou požadavků na moderní aplikační rámec pro prostředí cloud. Za pomoci standardních návrhových vzorů a technik připravuje teoretický základ a pravidla, která musí uvnitř rámce platit. V práci ...
  • Enterprise nasazení platformy OSGi 

    Pech, David
    Práce se zabývá problematikou technologie OSGi, která nabízí odlišný přístup k modularitě jazyka Java. Vývoj modularity jazyka je dán do souvislosti s novou technologií. Práce rozebírá praktické aspekty OSGi přístupu od ...