Now showing items 1-20 of 39

 • Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system 

  Pech, Ondřej; Pavelek, Milan (EDP Sciences, 2013-04-09)
  The paper deals with the measurement of the capture efficiency of pollutants by the slot reinforced exhaust system situated in two positions over the workbench. The slot reinforced exhaust system, which is known as REEXS, ...
 • Comparison of methods for flow border detection in images of smoke visualization 

  Caletka, Petr; Pech, Ondřej; Jedelský, Jan; Lízal, František; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  A separation of the flow region from the surroundings is an essential step in the analysis of smoke visualization images. The separation can be performed using several detection methods from the image segmentation group. ...
 • The determination of field usability of method measuring temperature fields in the air using an infrared camera 

  Pešek, Martin; Pech, Ondřej (EDP Sciences, 2014-03-25)
  The article deals with the field usability determination of the method for measuring temperature fields in the air using an infrared camera. This method is based on the visualization of temperature fields on an auxiliary ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Ekonomika provozu větracích jednotek 

  Kratochvila, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami porovnávání větracích jednotek z hlediska ekonomiky provozu. Úvodní kapitoly jsou rešeršního charakteru na téma větrání a vzduchotechnika. V práci jsou dále popsány a demonstrovány ...
 • Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí 

  Náhlík, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice emisních norem a měření emisí u soudobých motorových vozidel. V úvodu je čtenář seznámen s důvodem, proč je vlastně nutné tuto problematiku řešit a jaké jsou hlavní nežádoucí složky emisí ...
 • Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

  Stupka, Jaroslav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout systémy vytápění, větrání, chlazení a vyhodnotit možnost využití obnovitelných zdrojů v případě dvoupodlažního rodinného domu. Pro zajištění vytápění i chlazení bylo zvoleno tepelné ...
 • Energetická simulace provozu solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě s teplovzdušným vytápěním 

  Pech, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace solárního systému v nízkoenergetickém rodinném domu s teplovzdušným vytápěním. Z výsledků simulace byl vyhodnocen energetický přínos 4 solárních systémů s různými typy ...
 • Experimental investigation of stabilization of flowing water temperature with a water-PCM heat exchanger 

  Charvát, Pavel; Štětina, Josef; Pech, Ondřej; Klimeš, Lubomír; Ostrý, Milan (EDP Sciences, 2014-03-25)
  Experiments have been carried out in order to investigate the stabilization of water temperature with a water-PCM heat exchanger. The water-PCM heat exchanger was of a rather simple design. It was a round tube, through ...
 • Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber 

  Charvát, Pavel; Pech, Ondřej; Hejčík, Jiří (EDP Sciences, 2013-04-09)
  The paper deals with experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber. The main purpose of heat storage in solar thermal systems ...
 • Experimentální studium turbulence za drátěnou mřížkou 

  Uřičář, Filip
  Tato práce se zabývá studiem proudění za drátěnou mřížkou a skládá se ze tří hlavních částí. V první části je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti generování a tlumení turbulence mřížkou. Ve druhé části ...
 • Metody snižování spotřeby moderních vozidel 

  Kubeš, Filip
  V tejto práci sú zhrnuté základné poznatky z termomechaniky spaľovacích motorov, pričom dôraz bol kladený na účinnosť spaľovacích motorov, tepelné obehy a ich popis pomocou teoretických a indikátorových diagramov. Je uvedená ...
 • Měření povrchového napětí kapalin optickými metodami 

  Malá, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením povrchového napětí kapalin. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy a možnosti použití jednotlivých měřících metod. Dále se práce zabývá volbou nejvhodnější metody. Ta ...
 • Měření účinnosti odsávání štěrbinového zesíleného sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem 

  Šíp, Jan
  Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl experimentální určení účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem při různých poměrech hybností přiváděného a odsávaného vzduchu. ...
 • Návrh chlazení bytu v panelovém domě 

  Gebauer, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z rešeršní části, která se zabývá rozdělením používaných chladicích systémů a popisem principu, jak fungují. Následující část se věnuje popisu daného bytu, pro který je uvažováno chlazení. Třetí ...
 • Návrh chlazení v rodinném domě 

  Křesťanová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh chlazení rodinného domu, určeného k možné výstavbě. Úvodní kapitola se zabývá nejčastějšími způsoby chlazení RD, a to s využitím především dělených klimatizačních jednotek a tepelných ...
 • Návrh otopné soustavy a ohřev teplé vody pro rodinný pension 

  Nykl, František
  Tato diplomová práce řeší podrobný návrh vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný pension. Čtenář je nejprve seznámen s řešeným objektem, jeho konstrukcí a stavebními prvky. V práci je uveden postup výpočtu a návrhu otopné ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bareš, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení rodinného domu. Představou autora bylo souhrnné zpracování teoretických podkladů i projektové dokumentace určené pro realizaci (instalaci) větrání i chlazení. Součástí ...
 • Návrh větrání bytu v panelovém domě 

  Doležel, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení větrání s rekuperací pro byt v panelovém domě. Úvodní kapitola se zabývá rozborem současných větracích jednotek a příslušenství určených pro tyto účely. Další kapitoly jsou věnovány ...