Now showing items 1-20 of 30

 • Comparison of methods for flow border detection in images of smoke visualization 

  Caletka, Petr; Pech, Ondřej; Jedelský, Jan; Lízal, František; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  A separation of the flow region from the surroundings is an essential step in the analysis of smoke visualization images. The separation can be performed using several detection methods from the image segmentation group. ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Ekonomika provozu větracích jednotek 

  Kratochvila, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami porovnávání větracích jednotek z hlediska ekonomiky provozu. Úvodní kapitoly jsou rešeršního charakteru na téma větrání a vzduchotechnika. V práci jsou dále popsány a demonstrovány ...
 • Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí 

  Náhlík, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice emisních norem a měření emisí u soudobých motorových vozidel. V úvodu je čtenář seznámen s důvodem, proč je vlastně nutné tuto problematiku řešit a jaké jsou hlavní nežádoucí složky emisí ...
 • Experimentální studium turbulence za drátěnou mřížkou 

  Uřičář, Filip
  Tato práce se zabývá studiem proudění za drátěnou mřížkou a skládá se ze tří hlavních částí. V první části je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti generování a tlumení turbulence mřížkou. Ve druhé části ...
 • Metody snižování spotřeby moderních vozidel 

  Kubeš, Filip
  V tejto práci sú zhrnuté základné poznatky z termomechaniky spaľovacích motorov, pričom dôraz bol kladený na účinnosť spaľovacích motorov, tepelné obehy a ich popis pomocou teoretických a indikátorových diagramov. Je uvedená ...
 • Měření povrchového napětí kapalin optickými metodami 

  Malá, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením povrchového napětí kapalin. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy a možnosti použití jednotlivých měřících metod. Dále se práce zabývá volbou nejvhodnější metody. Ta ...
 • Měření účinnosti odsávání štěrbinového zesíleného sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem 

  Šíp, Jan
  Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl experimentální určení účinnosti odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce v kombinaci s pracovním stolem při různých poměrech hybností přiváděného a odsávaného vzduchu. ...
 • Návrh chlazení bytu v panelovém domě 

  Gebauer, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z rešeršní části, která se zabývá rozdělením používaných chladicích systémů a popisem principu, jak fungují. Následující část se věnuje popisu daného bytu, pro který je uvažováno chlazení. Třetí ...
 • Návrh chlazení v rodinném domě 

  Křesťanová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh chlazení rodinného domu, určeného k možné výstavbě. Úvodní kapitola se zabývá nejčastějšími způsoby chlazení RD, a to s využitím především dělených klimatizačních jednotek a tepelných ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Návrh větrání bytu v panelovém domě 

  Doležel, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení větrání s rekuperací pro byt v panelovém domě. Úvodní kapitola se zabývá rozborem současných větracích jednotek a příslušenství určených pro tyto účely. Další kapitoly jsou věnovány ...
 • Návrh větrání v rodinném domě 

  Hrbáček, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh větracího systému s rekuperací v rodinném domě. V úvodní kapitole je práce zaměřena na rešerši větracích jednotek a jejich částí. Dále je stanoveno potřebné množství větracího vzduchu a jsou ...
 • Návrh vířivého bazénu 

  Havlíček, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá rešerší dostupností domácích vířivých bazénů, návrhem vířivého bazénu a rozborem nákladů na výrobu vířivého bazénu. V první části jsou představeny součásti a jejich varianty pro vířivý bazén. ...
 • Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě 

  Záboj, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům, dle výkresové dokumentace poskytnuté architektkou objektu. Na žádost investora objektu bude jako primární varianta uvažováno podlahové ...
 • Návrh vytápění nízkoenergetického rodinného domu 

  Jankola, Mario
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění nízkoenergetického rodinného domu tepelným čerpadlem (varianta 1) a nízkoteplotním kondenzačním kotlem (varianta 2). První část práce obsahuje výpočty návrhového tepelného výkonu ...
 • Návrh vytápění rekreačního domku 

  Rajdlík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem různých variant vytápění a ohřevu teplé vody pro rekreační objekt (zděnou chatu pro celoroční užívání). Po výpočtu návrhového tepelného výkonu budovy a potřeby tepla na vytápění a ...
 • Netradiční metody zvyšování výkonu spalovacích motorů 

  Smrček, Martin
  Nejběžnější metodou pro navýšení výkonu spalovacích motorů se v dnešní době nejčastěji používá chiptuning anebo rozrůstající se výskyt etanolu. Cílem této bakalářské práce bylo provést základní termodynamický rozbor cyklů ...
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...
 • Rekonstrukce otopného systému bytového domu 

  Zlámalová, Petra
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. V první části jsou uvedeny možnosti vytápění bytového domu. Druhá část se zabývá výpočty tepelných ztrát objektu. A třetí část uvádí ekonomické posouzení jednotlivých variant.