Now showing items 1-2 of 2

  • Překladač dopočtových rovnic energetického průmyslu 

    Pehal, Petr
    Bakalářská práce se zabývá specializovaným programovacím jazykem využívaným pro specifické výpočty v systému pro řízení energetických sítí. Nejdříve uvádí obecný význam těchto výpočtů v energetickém průmyslu a následně ...
  • Systém řízení báze dat v operační paměti 

    Pehal, Petr
    Objektem zájmu této diplomové práce je proprietární databázové rozhraní pro správu tabulek v operační paměti. Na začátek je podán krátký úvod do problematiky databází. Následuje představení koncepce databázových systémů ...