Now showing items 1-2 of 2

  • Přepracování dokumentace stavby do modelu pro BIM 

    Pejchal, Mojmír
    Motivem diplomové práce je přepracování původní projektové dokumentace bytového domu do informačního modelu pro správu a údržbu. První část se věnuje modelování budovy podle původní výkresové dokumentace v prostředí aplikace ...
  • Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt 

    Pejchal, Mojmír
    Motivem bakalářské práce je zaměření původního stavu části silnice III. třídy 04314 v obci Dolní Boříkovice před rekonstrukcí. První část práce je věnována vybudování pomocné měřické sítě a měřickými pracemi. Druhá, se ...