Now showing items 1-19 of 19

 • Aerodynamická analýza a návh úprav přechodu křídlo-trup letounu L 410 NG 

  Derevjanik, Šimon
  Táto diplomová práca sa zaoberá CFD analýzou prechodových krytov letúna L 410 NG a návrhom úprav. Kalibračná úloha riešená v úvodnej časti slúži ako prostriedok pre validáciu výsledkov a oboznámenie sa s metodikou CFD. ...
 • Aerodynamický návrh transsonického bezpilotního kluzáku 

  Kóňa, Marián
  Tato diplomová práce je zaměřena na aerodynamický návrh transsonického kluzáku, za účelem následování dopravního letounu v cestovním režimu. Cílem práce je provést základní geometrický návrh letounu s ohledem na Whitcombovo ...
 • Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž 

  Malinowski, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem malého bezpilotního letounu určeného pro soutěž Air Cargo Challenge 2015. Práce je uspořádána dle postupu vývojových prací. Na prvotní koncepční návrh navazuje volba vhodného tvaru letounu ...
 • Certifikace mikro UAV ve vzdušném prostoru ČR 

  Sobotka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce mapuje legislativu pro provoz bezpilotních systémů platnou v ČR. Obsahuje přehled konstrukčních a provozních omezení pro tyto systémy a rádiových pásem použitelných pro jejich provoz. Zabývá se otázkou ...
 • Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích 

  Černota, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá významnými koncentrátory napětí na skládaných leteckých konstrukcích vyrobených z kovových materiálů. Vytváří přehled nejvýznamnějších vrubů a jejich vlivu na únavovou životnost. Dále uvádí ...
 • Koncepce uspořádání ocasních ploch na letounu 

  Podhorský, Matěj
  Tato bakalářská práce nabízí základní přehled koncepcí uspořádání ocasních ploch. Obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje pojmy nezbytné pro pochopení problematiky ocasních ploch. V hlavní části jsou představeny ...
 • Koncepční návrh soutěžního modelu letadla 

  Čavojský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom nového modelu letúnu pre konštruktérsku súťaž Air Cargo Challenge 2019. Úvod práce sa zameriava na výklad pravidiel súťaže s následnou bodovou analýzou. V rámci podrobnejšieho ...
 • Konstrukční návrh trupu a ocasních ploch soutěžního modelu letadla 

  Skála, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá vylepšením trupu a ocasních ploch již existujícího soutěžního letounu FabricK. Úvod práce seznamuje čtenáře se soutěží Air Cargo Challenge a popisuje letoun FabricK. Následuje rešeršní studie ...
 • Letové výkony soutěžních RC kluzáků 

  Hájek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá letovými výkony rádiem řízených kluzáků kategorie F3K. Je zde uvedena charakteristika soutěžních letových úloh a charakteristika jednotlivých letových režimů. V práci jsou uvedeny důležité ...
 • Malý bezpilotní letoun pro snímkování vegetace 

  Trojánek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvhodnějších platforem pro splnění zadané mise letu. V první části je uveden přehled dostupných bezpilotních letounů vhodných pro snímkování vegetace. Jedná se jak o typy komerční, tak ...
 • Modifikace geometrie nosné plochy RC házedla s ohledem na letové výkony 

  Pejchar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení modifikace nosné plochy házecího kluzáku kategorie F3K. Je řešena geometrie křídla z aerodynamického hlediska s podporou modelářských softwarů a softwarů využívajících panelové ...
 • Návrh křídla soutěžního modelu letadla kategorie F1A 

  Jurina, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem křídla soutěžního kluzáku kategorie F1A. Je proveden rozbor letových režimů. Dále se práce zabývá aerodynamickým návrhem křídla s využitím programu XFLR5. Je definováno maximální zatížení a ...
 • Návrh shozové laboratoře pro testy balistických záchranných systémů 

  Chadima, Bedřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh shozové laboratoře pro testy balistických záchranných systémů. V první části práce jsou popsány balistické záchranné systémy, jejich části a metody testování těchto systémů. Ve ...
 • Návrh záchranného systému pro malý bezpilotní letoun 

  Pejchar, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh záchranného systému pro malý bezpilotní letoun. Práce je řazena do navazujících oddílů tak, jak bylo při návrhu postupováno. První část se věnuje obecné problematice padákové techniky. ...
 • Problematika požadavků letové způsobilosti civilních letadel 

  Pauliny, Jan
  Cílem této práce je zjistit požadavky a postupy pro získání a zachování osvědčení letové způsobilosti letadel a výrobků letadlové techniky v rozsahu civilního letectví. Vyšetřované požadavky zahrnují normy týkající se ...
 • Rotory vrtulníků 

  Brožek, Petr
  Bakalářská práce Rotory vrtulníků má několik cílů. Nastínit historický vývoj vrtulníku jako dopravního a bojového prostředku. Charakterizovat hlavní části vrtulníků s popisem plněných funkcí. Uvést do aerodynamiky rotorů. ...
 • Řízení a plánování projektu 

  Vlasák, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá řízením a plánováním projektu Letní školy inovací na Vysokém učení technickém v Brně. Práce podrobně analyzuje prostředí projektu v souvislosti s činností Mezinárodního studentského klubu na VUT. ...
 • Záchranné systémy pro létající drony 

  Hájek, Tomáš
  Práce se zabývá problémy spojenými se začleňováním bezpilotních prostředků do letového provozu a analyzuje možná rizika. Definuje metodiku prokázání letové způsobilosti padákového záchranného systému za extrémních klimatických ...
 • Způsoby snížení otevíracího rázu padákových systémů 

  Zamazal, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o otevíracím rázu u padákových záchranných systémů a shrnuje způsoby jeho tlumení. Začátek práce je věnován teoretickému úvodu do obecné problematiky padáků. Následně je nastíněna problematika ...